Kafédrifta i Kråko har hatt utfordringar, både gjennom koronatida og no seinare med dyrtid og endra forbruksvaner. Det har ført til at driftsselskapet Kråko Kafédrift AS har måtte melde oppbod. Kafétilbodet i Kråko vert ført vidare under ny organisering.
Skriv deg på e-post lista, så får du vita kva som skjer
med ein gong me har noko å fortelja!